Finalna wersja systemu e-learningowego

Pragniemy poinformować, że pod adresem http://www.atb-bremen.de/projects/innovatrain/moodle/ dostępna jest finalna wersja systemu eLearaningowego z materiałami opracowanymi na potrzeby projektu opracowana w 5 językach: angielskim, hiszpańskim, niemieckim, polskim i słowackim.

Opracowany kurs składa się z dwóch modułów szkoleniowych:

  • Moduł 1: "Innowacje i zarządzanie innowacjami", dedykowany jest do obsługi zarówno nowicjuszy i profesjonalistów we wprowadzaniu podejścia zaawansowane zarządzanie innowacjami i wspieranie systemu teleinformatycznego w ich organizacji, obejmujące cały proces od początku procesu do analizy wpływu ,
  • Moduł 2: "Wprowadzenie Standardu Zarządzanie Innowacjami" dotyczy wprowadzania w MŚP hiszpańskiej normy UNE 166002 dotyczącej Systemu Zarządzania badaniami, rozwojem oraz innowacjami (B + R + I), z powodzeniem zaimplementowanej w całej Hiszpanii,

Wszystkie kursy są przeznaczone dla pracowników małych i średnich przedsiębiorstw. Dostęp do systemu wymaga rejestracji online.