Zakończenie projektu

Realizacja projektu została zakończona 30.09.2014. Z przyjemnością informujemy, że udało się nam zrealizować założone cele i obecnie partnerzy rozpoczęli pracę nad wykorzystaniem rezultatów projektu. Na naszej stronie w dziale dokumenty dostępna jest do ściągnięcia publiczna wersja raportu końcowego.

 

Finalna wersja systemu e-learningowego

Pragniemy poinformować, że pod adresem http://www.atb-bremen.de/projects/innovatrain/moodle/ dostępna jest finalna wersja systemu eLearaningowego z materiałami opracowanymi na potrzeby projektu opracowana w 5 językach: angielskim, hiszpańskim, niemieckim, polskim i słowackim.

Opracowany kurs składa się z dwóch modułów szkoleniowych:

  • Moduł 1: "Innowacje i zarządzanie innowacjami", dedykowany jest do obsługi zarówno nowicjuszy i profesjonalistów we wprowadzaniu podejścia zaawansowane zarządzanie innowacjami i wspieranie systemu teleinformatycznego w ich organizacji, obejmujące cały proces od początku procesu do analizy wpływu ,
  • Moduł 2: "Wprowadzenie Standardu Zarządzanie Innowacjami" dotyczy wprowadzania w MŚP hiszpańskiej normy UNE 166002 dotyczącej Systemu Zarządzania badaniami, rozwojem oraz innowacjami (B + R + I), z powodzeniem zaimplementowanej w całej Hiszpanii,

Wszystkie kursy są przeznaczone dla pracowników małych i średnich przedsiębiorstw. Dostęp do systemu wymaga rejestracji online.

 

Ostatnie spotkanie robocze

Czwarte i ostatnie spotkanie robocze odbyło się w dniach 15-16.09.2014 w Warszawie w siedzibie PIAP. Spotkanie poświęcone było podsumowaniu projektu i ustaleniu planów konsorcjum na przyszłość co obejmowało różne podejścia do wykorzystania rezultatów projektu przez partnerów projektu po jego zakończeniu.

Szkolenie pilotażowe

Pragniemy poinformować, że pod adresem http://www.atb-bremen.de/projects/innovatrain/moodle/ dostępna jest finalna wersja systemu eLearaningowego z materiałami opracowanymi na potrzeby projektu.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do odwiedzenia strony i wzięcia udziału w pilotażowym szkoleniu. Dostęp do systemu wymaga rejestracji online. Wszelkie uwagi prosimy zgłaszać administratorom systemu lub osobom kontaktowym, których adresy dostępne są na stronie projektu.