Partnerzy

CARSA jest firmą konsultingową działającą w obszarze technologii. Swoim ponad 23 letnim doświadczeniem służyła firmom sektora państwowego oraz prywatnego w zakresie projektowania oraz tworzenia innowacji oraz strategii technologicznych, gromadząc przy tym szeroką gamę doświadczeń w zarządzaniu projektami w bardzo złożonych projektach współpracy oraz zajmując się i wykorzystując techniki zarządzania wiedzą.

Równocześnie, posiadając praktyczną wiedzę, CARSA stworzyła i rozwija swój własny dział zajmujący się edukacją i nauczaniem, którego głównym celem jest transferowanie i wykorzystywanie wiedzy i doświadczenia zebranego od początku istnienia firmy. Dodatkowo CARSA posiada bogatą historię udziału w projektach międzynarodowych. Firma od lat z godną pochwały skutecznością działa na w programach ramowych Unii Europejskiej, a jej pracownicy są dobrze znani ze swojego profesjonalizmu i pasji w kręgach związanych z projektami europejskimi.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.carsa.es

 


 

ASTRA - Stowarzyszenie Na Rzecz Innowacji I Rozwoju jest pozarządową organizacją non-profit zajmującą się szkoleniami oraz  badaniami naukowymi. Powstała w 1998 roku i skupia się głównie na następujących rodzajach działalności:

- Edukacji i szkolenia z szczególnym uwzględnieniem e-learningu i nauczania na odległość

- Badania i rozwój

- Ankiety, badania i analiz w celu wsparcia rozwoju regionalnego i jej realizacja

- Opracowanie i wdrożenie projektu wspierania badań i rozwoju

- Doradztwo i konsultacje w zakresie zarządzania projektami

- Zarządzanie i praca nad wzrostem poziomu wiedzy kadr

- Wspieranie rozwoju regionalnego poprzez innowacje, technologie ICT, edukację szkolenia

- Sieci, know-how, i rozwoju regionalnego, współpracy krajowej i międzynarodowej

Astra jest partnerem w kilku projektów edukacyjnych i badawczych (np. TEMPUS PHARE, Leonardo da Vinci i Socrates).

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.astra-ngo.sk

 


 

Instytut Systemowych Technik Stosowanych Brema GmbH - (ATB), Niemcy, założony w 1991 roku jako organizacja non-profit przez państwo w Bremie, Uniwersytet w Bremie oraz grupę przedsiębiorstw związanych przemysłem (Daimler, ATLAS Elektronik GmbH, oraz szereg małych i średnich przedsiębiorstw z regionu Bremy). ATB zatrudnia 18 pracowników stałych i około 15 pracowników czasowych. Głównymi strategicznymi obszarami działalności ATB są analiza i projektowanie systemów komputerowych, oprogramowanie systemów komputerowych oraz zarządzanie wiedzą . 

Jeżeli chodzi o analizę i projektowanie systemów komputerowych, ATB wspiera przedsiębiorstwa w celu poprawy jakości ich procesów biznesowych. ATB kładzie nacisk na kwestie szkoleń i wdrażanie samodzielnego uczenia się organizacji, wspierane tylko poprzez firmy zewnętrzne w określeniu ich potrzeb i odpowiednich środków, w szczególności w odniesieniu do wprowadzenia zaawansowanych rozwiązań ICT. ATB jest bardzo aktywna w dziedzinie Technology Enhanced Learning dostarczając i rozwijając pulę  tematów jednocześnie szukając zależności między Zarządzaniem Wiedzą i E-learningiem.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.atb-bremen.de

 


 

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP został założony w 1965 roku jako Jednostka Badawczo-Rozwojowa a jej głównym zadaniem było i jest przygotowywanie i wdrażanie nowych technologii, systemy automatyzacji. Działalność PIAPu jest poświęcona następującym zagadnieniom: automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych, automatyzacji transportu międzyoperacyjnego, systemów kontroli jakości z wykorzystaniem techniki wizyjnej, robotów mobilnych do zastosowań specjalnych, przemysłowych układów pomiarowych, specjalistycznej aparatury kontrolno-pomiarowej, recyklingu samochodów, realizacji projektów w ramach współpracy międzynarodowej

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów "PIAP" prowadzi szeroką współprace międzynarodową z ośrodkami naukowymi oraz przemysłowymi z krajów Unii Europejskiej. Współpraca ta jest głównie zorientowana na realizację projektów badawczych oraz naukowo-technicznych finansowanych przez Komisję Europejską w Programach Ramowych. Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów "PIAP" brał czynny udział w projektach prowadzonych w ramach 4-tego, 5-tego, 6-tego oraz 7-tego Programu Ramowego Unii Europejskiej. 

Ponadto jesteśmy wydawcą Miesięcznika naukowo-technicznego PAR - Pomiary, Automatyka, Robotyka oraz Kwartalnika JAMRIS - Journal of Automation, Mobile Robotics & Intelligent Systems.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.piap.pl