Ostatnie spotkanie robocze

Czwarte i ostatnie spotkanie robocze odbyło się w dniach 15-16.09.2014 w Warszawie w siedzibie PIAP. Spotkanie poświęcone było podsumowaniu projektu i ustaleniu planów konsorcjum na przyszłość co obejmowało różne podejścia do wykorzystania rezultatów projektu przez partnerów projektu po jego zakończeniu.