Trzecie spotkanie robocze

Trzecie spotkanie robocze konsorcjum projektu INNOVATRAIN TRANSFER odbyło się w dniach 01-02.04.2014 w Bremie. Spotkanie poświęcone było podsumowaniu dotychczasowych działań oraz pracy nad finalną wersją materiałów szkoleniowych oraz systemu e-learningowego. Przygotowano plan pracy na ostatnie sześć miesięcy realizacji projektu oraz dyskutowano o możliwościach wykorzystania szkoleń po zakończeniu projektu.