Drugie spotkanie robocze

Drugie spotkanie robocze konsorcjum projektu INNOVATRAIN TRANSFER odbyło się w dniu 18.10.2013 w Koszycach. Organizatorem spotkania było NGO ASTRA. Spotkanie poświęcone było podsumowaniu pierwszego roku realizacji projektu, podjęto także ostateczne decyzje odnośnie kształtu i funkcjonalności systemu eLearningowego oraz zakresu materiałów dydaktycznych. Przygotowano także plan pracy na kolejne sześć miesięcy realizacji projektu, dyskutowano także o  prezentacji wyników prac prowadzonych przez partnerów, zagadnieniach związanych z przygotowaniem raportu cząstkowego, analizą potrzeb potencjalnych użytkowników systemu i potencjału wykorzystania systemu po zakończeniu projektu.