Vitajte

Cieľom projektu “Transfer of INNOVATRAIN “ ( acronym INNOVATRAIN TRANSFER) je poskytnúť vzdelávacie a tréningové nástroje a riešenia pre podporu implementácie inovácií a manažment inovačných procesov v malých a stredných podnikoch (MSP) pôsobiacich vo výrobnej sfére. 

Hlavným cieľom tréningu je zvýšiť inovácie malých a stredných podnikov prostredníctvom implementácie  postupov podporujúcich proces zavádzania inovácií v spoločnosti. Tréning sa zameria na získavanie a nachádzanie nových myšlienok, nápadov a znalostí s cieľom zlepšiť prostredie vo firmách, a podporiť rozvoj ich výrobkov, stimulovať priemyselnú inováciu, komunikáciu so zákazníkmi, spoločné využívanie znalostí a metód riadenia inovačných procesov. Projekt je realizovaný s finančnou podporou Európskej komisie v rámci "Programu celoživotného vzdelávania" Projekt je realizovaný konzorciom pozostávajúcim zo 4 partnerov.:

  • PIAP - Priemyselný Výskumný ústav automatizácie a merania PIAP, Poľsko
  • ATB - Institut Für Angewandte Systemtechnik Brémy, Nemecko
  • ASTRA - Združenie pre inovácie a rozvoj, Slovensko
  • CARSA - Consultores de Automatizacion y robotike, SA, Španielsko